Bảo dưỡng quạt hút và quạt thông gió

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Phía trong hệ thống quạt hút rất nhiều bụi bám trên thành máy -Vệ sinh sạch sẽ phía trong hệ thống quạt hút

–  Kiểm tra xiết ốc

–  Bôi mỡ vào ổ bi

 

Trước Sau
Tấm chắn ở miệng xả dày bụi bám cản trở thông khí Tháo và rửa sạch tấm chắn

 

Trước Sau
Bọc nối ống hút bám bụi bên ngoài khi chưa được vệ sinh Bọc nối ống hút đã được vệ sinh

 

Trước Sau
Động cơ và quạt làm mát động cơ bụi bẩn Vệ sinh sạch sẽ động cơ và quạt

 

-Kiểm tra mạch đấu nối động cơ

-K iểm tra tình trạng cuộn dây động cơ -Kiểm tra cách điện động cơ

Tình trạng tốt

 

Trước Sau
Động cơ ban đầu bám bụi Vệ sinh phần động cơ

 

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Khớp nối mền bám bụi bẩn Tháo và giặt sạch phần khớp nối mền

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Tấm chắn bám bụi dày Tấm chắn sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

 

 

Trước Sau
Phần đấu nối động cơ Vệ sinh, kiểm tra đo thong mạch động cơ, đo chạm đất

Tình trạng: tốt

 

Trước Sau
Quạt hút bám bụi dày Quạt hút sau khi vệ sinh
Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

 

 

Trước Sau
Phần đấu nối động cơ Vễ sinh, kiểm tra và đo thong mạch động cơ

Tình trạng: tốt

 

Trước Sau
Cánh quạt bám bụi dày Cánh quạt sau khi vệ sinh

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Bọc nối bám bụi dày Bọc nối sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Động cơ ban đầu Động cơ sau khi vệ sinh

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

 

 

 

Trước Sau
Dây cu roa bị rách và đứt Thay thế dây cu roa mới và quạt đã hoạt động bình thường
Trước Sau
Bọc nối bám bụi dày Bọc nối sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Tấm chắn bám bụi dày Tấm chắn sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

 

 

Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Quạt bám bụi ban đầu Quạt sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

Báo cáo bảo dưỡng quạt hút và quạt thổi

Trước Sau
Bọc nối bám bụi dày Bọc nối sau khi vệ sinh

 

 

 

Trước Sau
Động cơ bám bụi dày Động cơ sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Bọc nối bám bụi dày Bọc nối sau khi vệ sinh

 

Trước Sau
Bọc nối bám bụi dày Bọc nối sau khi vệ sinh

 

Leave a Reply