Hướng Dẫn Tạo Bìa Ebook 3D Đẹp Long Lanh

Tạo bìa ebook 3D từ ảnh sẵn có, bìa ebook 3D sẽ tạo được ấn tượng rất sâu sắc nếu bạn đang làm ebook để chia sẻ cho nhiều người.

Video hướng dẫn số 01:

 

Và đây là bìa ebook 3D tạo được, nhìn có đẹp không bạn?

 

 

Video hướng dẫn số 02:

 

Và đây là bìa ebook 3D tạo được, nhìn có đẹp không bạn?

Chúc bạn làm được những bìa ebook 3D thật đẹp để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ !

 

 

 

 

 

 

2 Comments

  1. Anonymous November 20, 2020
  2. erotik December 18, 2020

Leave a Reply