Kiểm Định Cầu Trục Trong Nhà Máy

Kiểm định các loại cầu trục về tải trọng quá tải và non tải để kiểm tra độ chịu tải và độ an toàn.

Cầu trục 2.5 tấn:

 

Cầu trục 480 kg:

 

Cầu trục 160 kg:

Leave a Reply