Mùa Thu Đang Tới

 

Một mùa thu đang tới

Từng làn gió se lạnh

Vài đám mây dong chơi

Những cánh hoa long lanh

Đùa vui cùng lũ bướm

Lá xoan rụng trên sân

Trắng xóa bên thềm nhà

 

 

 

Leave a Reply