Sale!

English Grammar E-Books & Audio-Ebook Học Ngữ Pháp Tiếng Anh (Kèm Các File Nghe Audio)

250,000 200,000

Improve your understanding of English grammar with clear, practical lessons… and improve your listening ability by using the audio MP3s!

Đây là bộ Ebook và File nghe gồm 2 file Ebook định dạng pdf: Basic English Grammar và Intermediate English Grammar.Ebook Basic English Grammar có kèm theo 21 file nghe tương ứng với từng bài học,ebook Intemediate English Grammar có kèm theo 35 file nghe tương ứng với từng bài học.

Rèn luyện và nâng cao khả năng hiểu ngữ pháp tiếng Anh với những bài học thực tế và rõ ràng…đồng thời nâng cao khả năng nghe hiểu khi dùng kèm các file nghe định dạng MP3.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “English Grammar E-Books & Audio-Ebook Học Ngữ Pháp Tiếng Anh (Kèm Các File Nghe Audio)”

Your email address will not be published.